De Veroveraar

doorlopende leerlijn in één discipline

creatief product

vaardigheden oefenen

trots op wat je kunt
          

In ons cultuurprogramma verdiepen de leerlingen zich in één discipline. Door langere tijd en in opbouw met de discipline bezig te zijn, kunnen leerlingen zich ontwikkelen in vaardigheden en in creativiteit. Ze ontdekken nieuwe mogelijkheden, ook in het denken over en kijken naar het werk van anderen.
Een veroveraar leert doorbijten en kan trots zijn op wat hij daarmee bereikt. Hij kan vorm geven aan de eigen verbeelding. Veroveraars leren ook samenwerken, ze luisteren en kijken naar elkaars werk en bespreken dat samen. Dit doen we in school, maar ook samen met de culturele omgeving.
 Veroveraars hebben diverse ervaringen opgedaan met kunst en cultuur uit de grote wereld. En dat mag voor hen best uitdagend zijn, veroveraars leren openstaan voor nieuwe ervaringen.

Wat benoemen andere veroveraar-scholen als sterke punten van hun programma cultuureducatie?

  • Het programma heeft een sterke lijn en opbouw.

  • De ontwikkeling van leerlingen binnen het gekozen specialisme is goed te volgen.

  • Er is samenhang tussen de activiteiten binnen de drie domeinen.

  • Er is uitwisseling binnen het team en tussen groepen.

  • De profilering geeft de school een aantrekkelijke uitstraling.


Waar zien andere veroveraar-scholen mogelijkheden hun programma te versterken?

  • De samenhang met de andere cultuurvakken.

  • Ruimte geven aan kinderen met andere interesses.
  • Het leren toepassen van culturele vaardigheden in andere vakken.
Download PDF De Veroveraar

In De Muziekkaravaan leerden 130 Almeerse leerlingen een muziekinstrument spelen, met hun orkest treden ze op voor voor prinses Maxima.

De Veroveraar

Cultuuractiviteit in domein 1: improviseren, luisteren en samenspelen met de boomwhackers