De Uitvinder

thematisch onderwijs 

verdieping in één discipline

vaardigheden creatief toepassen
actieve leerhouding
 

In ons cultuurprogramma vormt cultuur de basis voor het hele onderwijsprogramma. We verdiepen ons in één discipline en gaan van daaruit op zoek naar mogelijkheden tot vakoverstijgend werken. We willen met cultuureducatie onze leerlingen een creatieve, onderzoekende houding meegeven, die zij heel breed kunnen inzetten. Reflectie, het leren betekenis geven aan eigen werk en dat van anderen speelt daarbij een belangrijke rol.
Uitvinders leren om een creatief proces te doorlopen, om vragen te stellen, te experimenteren, om verder te zoeken en denken. Ze doen dat vaak met elkaar, maar ook wel met een kunstenaar of vakdocent uit de buurt. Deze daagt de leerlingen uit om nieuwe materialen en werkvormen te verkennen en die creatief toe te passen. Als er een mooie tentoonstelling of voorstelling is die aansluit bij het thema, dan gaan de uitvinders die zeker zien.

Wat benoemen andere uitvinder-scholen als sterke punten van hun programma cultuureducatie?

  • De creativiteit van leerlingen aanspreken en stimuleren.

  • Cultuureducatie is ingebed in het curriculum
  • De betrokkenheid van het team en ouders is groot.


Waar zien andere uitvinder-scholen mogelijkheden hun programma te versterken?

  • Het volgen van leerlingen in hun culturele ontwikkeling
  • Structureel inzetten van expertise van externen
  • Inbedden van activiteiten in domein 3 
Download PDF De Uitvinder
De Uitvinder

Cultuuractiviteit in domein 2: experimenteren met kleur onder leiding van kunstenaar Frans van Veen.