Terugblik verdiepingsbijeenkomst Creatief ontwerpen in praktijk

Op woensdag 11 januari namen dertig deelnemers uit het onderwijs en culturele veld deel aan de verdiepingsbijeenkomst Creatief ontwerpen in praktijk onder leiding van Pieter Mols.

 

De aanwezigen werkten in twee groepen. Een groep ontwikkelde een creatief proces vanuit muziek, onder begeleiding van Marjo Schillings van de HZ University of Applied Sciences. De andere groep ging met cultureel erfgoed aan de slag. Anneke van Waarden nam de groep mee naar het Zeeuws Archief in Middelburg en toonde een aantal egodocumenten. Beide groepen kwamen weer samen in Cultuurhuis Kuiperspoort, voor de uitwerking van hun opdrachten, presentaties en afsluiting.

 

Creatief ontwerpen

Creativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Dat creatieve vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin leerlingen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken. Het creatieve proces draagt bij aan de ontwikkeling van de creativiteit. Maar een creatief proces in de klas ontstaat niet vanzelf.

Tijdens de Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken komen de vier fasen van een creatief proces aan bod: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. De deelnemers aan de verdiepingsbijeenkomst gingen op zoek naar hoe je zo’n creatief proces in de praktijk inzet. Welke technieken of werkvormen kun je gebruiken om een creatief proces te ontwerpen? Hoe doe je dat?

 
Werken vanuit muziek 
De groep deelnemers die had gekozen voor de muziektraining kreeg van Marjo Schillings eerst een korte introductie over onderzoekend leren in de muziekles. De prenten uit het boek Waar is de taart? Van Thé Tjong-Khing stonden centraal. Na de inleiding ging iedereen aan de slag met de prenten, Orff-instrumenten, het eigen lichaam en met alles dat ze in het leslokaal konden vinden. Ze onderzochten hoe ze verschillende geluiden konden voortbrengen: niet alleen een zo mooi mogelijke toon maar ook geluiden die een gevoel uitdrukken. De deelnemers experimenteerde ook met muzikale elementen als hard/zacht, hoog/laag en lang/kort. Ze onderzochten met elkaar welk verhalen de prenten van Thé Tjong-Khing kunnen vertellen en welke geluiden daarbij passen en maakten een eigen compositie bij een prent. Na het onderzoeken, selecteren, experimenteren, bijstellen, aanscherpen, reflecteren en oefenen kon elke groep een eigengemaakt muziekstuk uitvoeren.  
 
Werken vanuit cultureel erfgoed 
De groep die had gekozen voor cultureel erfgoed bezocht, na een wandeling door de historische binnenstad van Middelburg, het Zeeuws Archief. Daar lagen verschillende egodocumenten klaar: historische documenten waarin persoonlijke teksten zijn opgetekend, zoals memoires, dagboeken, brieven of reisverslagen. Elke deelnemer koos een egodocument uit. In groepjes werd gebrainstormd over les-ideeën waarbij een document de basis zou vormen voor een erfgoed-les waar leerlingen creatiever van worden. Er werd bijvoorbeeld een kist met mysterieuze historische scheepsobjecten bedacht en  een historisch Cluedo-spel ontworpen. Aan het slot van de bijeenkomst presenteerde elke groep kort het meegemaakte creatieve proces en werd overlegd over hoe dat vertaald kon worden naar de lespraktijk in verschillende groepen.  
 

Nieuwe lichting gecertificeerde icc’ers

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst zijn acht certificaten uitgereikt aan interne cultuurcoördinatoren die de Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken hebben gevolgd.

 

De projectorganisatie Cultuureducatie boven C-niveau organiseert jaarlijks een aantal netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten om de samenwerking tussen basisscholen en cultuuraanbieders te versterken. De volgende verdiepingsbijeenkomst staat gepland op 8 maart 2017.

Terugblik verdiepingsbijeenkomst Creatief ontwerpen in praktijk
Terugblik verdiepingsbijeenkomst Creatief ontwerpen in praktijk
Terugblik verdiepingsbijeenkomst Creatief ontwerpen in praktijk