Terugblik op verdiepingsbijeenkomst 8 maart

Hoe gebruik je aanwezig materiaal op school zó, dat je leerlingen er creatiever van worden?  

 

Over deze vraag bogen zich zo’n 25 Zeeuwse leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders tijdens de verdiepingsbijeenkomst van Cultuureducatie boven C-niveau op 8 maart. Twee bronnen die op verschillende Zeeuwse scholen aanwezig zijn, stonden centraal: Het KunstKabinet en de Muzische Scheurkalender. In gemengde groepen onderzochten de deelnemers de opbouw van beide middelen. Ook wisselden verschillende leerkrachten hun ervaringen in de lespraktijk uit: wat werkt goed en zou je liever anders zien?  


Vervolgens gingen de deelnemers praktisch aan de slag: als je uitgaat van een creatief proces waarin de nieuwsgierigheid en vragen van leerlingen centraal staan, wat zou je dan veranderen, toevoegen of juist weglaten aan de opdracht? 
 

Zo kreeg de opdracht waarbij leerlingen een topografische kaart van Nederland moesten inkleuren een aantal prikkelende vragen waarbij de klas op onderzoek uit gaat: naast de vraag hoe Nederland eruit ziet, bedenken leerlingen ook antwoorden op de vragen als ‘hoe ruikt Nederland?’ en ‘hoe smaakt Nederland?’. Met de antwoorden die de leerlingen bedenken, ontwerpen ze vervolgens een eigen landkaart van Nederland, niet topografisch maar vanuit hun eigen ideeën. Ze kunnen daarbij de verschillende materialen en technieken gebruiken die het KunstKabinet voor de opdracht selecteerde. 
 

Ook ging een groep leerkrachten aan de slag met een technische les over portrettekenen. Zij zouden de leerlingen een extra opdracht meegeven: bij het tekenen van hun portret, mogen ze maar één kleur gebruiken (in verschillende tinten). Nadat de leerlingen te portretten hebben gemaakt, knippen ze die in stukken en herverdeelt de leerkracht de snippers. De groepjes leerlingen moeten daarmee vervolgens samen een nieuw portret maken: hoe pakken ze dat aan? En wat voor iemand komt daar uit? 

 
Aan het einde van de bijeenkomst wisselden de groepen de verschillende lessuggesties uit. De gebundelde ideeën kunnen gemakkelijk op school toegepast worden. Ben je benieuwd naar de creatieve resultaten van deze verdiepingsbijeenkomst? Neem dan contact op via info@decultuurloperzeeland.nl voor een kopie van de gebundelde lessuggesties.  

Terugblik op verdiepingsbijeenkomst 8 maart