Bisschop Ernstschool investeert Impulsbudget

De Bisschop Ernstschool uit Goes is de eerste school in Zeeland die het Impulsbudget De Cultuur Loper heeft aangevraagd. De school zet het stimuleringsbudget in voor het verdiepen van de lessen beeldende vorming. Deze keuze sluit aan bij de ambities die de school heeft geformuleerd in stap 3 van het De Cultuur Loper-traject. 

 

De Bisschop Ernstschool werkt samen met vakdocent beeldende vorming Alexandra Luijkx van Atelier DeLuxe uit Bergen op Zoom. De school heeft de wens ‘vergeten technieken’ terug in de klas te brengen. Deze wens en de ambities die de school formuleerde tijdens het De Cultuur Loper-traject zijn de uitgangspunten waarop Luijkx haar lessen heeft ontwikkeld.

 

In de lessen beeldende vorming wordt aandacht besteed aan ‘autonomie in de werken van de leerlingen’ en ‘creatief denken, handelen en jezelf creatief uiten’, de ambities van de school. 

 

Door het geven van een reeks van lessen in verschillende groepen, krijgen leerkrachten zicht op het ontwikkelen en geven van eigen creatieve lessen beeldende vorming. Lessen waarmee ze in de praktijk werken aan de schoolambities.

 

In de lessen wordt aandacht besteed aan verschillende materialen en technieken. De leerlingen werken vooral met de materialen die op school aanwezig zijn, zoals Oost-Indische inkt, ecoline en houtskool. Ze krijgen volop ruimte om in de opdrachten te kunnen uitproberen, onderzoeken en hun creativiteit verder te ontwikkelen. Als afronding richt de school een tentoonstelling in om ook de ouders de mogelijkheid te bieden de kunstwerken van de kinderen te bewonderen.

Bisschop Ernstschool investeert Impulsbudget