Geslaagde slotconferentie CmK 2013-2016

Ruim 600 belangstellenden kwamen 8 december samen in 's-Hertogenbosch voor de feestelijke slotbijeenkomst van de eerste vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Vanuit Zeeland reisden ook Wim Meulmeester, oud-directeur PO, Nicole Dieleman, directrice en Yolan Mekel, icc’er van de Frans Naereboutschool in Vlissingen en een aantal Zeeuwse intermediairs naar Brabant. 

 

De Zeeuwse vertegenwoordigers van het onderwijs bezochten de conferentie voornamelijk omdat ze nieuwsgierig waren naar wat er de afgelopen jaren is ontwikkeld door scholen en culturele instellingen op het gebied cultuureducatie. Nicole Dieleman en Yolan Mekel van de Frans Naereboutschool in Vlissingen woonden onder meer een workshop bij over Schoolfolio, een digitaal kunst- en cultuurportfolio. Het is een instrument dat ieder kind op de basisschool kan gebruiken. Het is open, niet beoordelend maar ontwikkeling volgend en goed in te passen in elk soort onderwijs. Veertig scholen in het land werken al met dit portfolio. Meer informatie op www.schoolfolio.nl.

 

De tedtalk Vakoverstijgend vliegen van Kunstkracht 10 vond Nicole Dieleman inspirerend. Hierin stond centraal hoe je knelpunten binnen het reken-, topografie- en taalonderwijs op kunt oplossen met cultuureducatie-werkvormen. In de vakoverstijgende leerlijn Kunstkracht 10 heeft Westland Cultuurweb vanuit probleemstellingen van scholen creatieve werkvormen ontwikkeld, zodat de leerlingen door de lesstof heen kunnen vliegen. Hierin is de koppeling met de gebruikte methodes gemaakt en dat vindt Nicole een groot voordeel want leerkrachten kunnen direct de koppeling maken.

 

De intermediairs uit Zeeland waren van de partij om terug en vooruit te blikken op cultuureducatie in het basisonderwijs. Renske Brandhoff van Centrum KCE Oosterschelderegio en Alexandra Huijbreghs van Kunsteducatie Walcheren waren benieuwd naar de verschillende projecten die de afgelopen vier jaar zijn ontwikkeld en welke elementen daaruit wel en juist niet voor Zeeland kunnen worden gebruikt. Zij hoorden succesverhalen en luisterden ook naar ‘mislukkingen’. Waar sloegen mensen de plank mis, hoe gingen ze daar mee om en hoe is dat uiteindelijk opgelost? Die ervaringen zijn vaak heel waardevol om op te kunnen reflecteren en een goede aanleiding voor een open gesprek. In de conferentie was daar speciale aandacht voor, maar toch vormde het uiteindelijk maar een klein onderdeel.

 

Voor de intermediairs was het interessant om met mensen vanuit verschillende achtergronden en regio's samen te komen om ervaringen uit te wisselen. En om over cultuureducatie te spreken vanuit het perspectief van SLO, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Onderwijsinspectie. Maar ook om met mensen te praten die werkzaam zijn in andere niet-stedelijke gebieden en hoe zij met dezelfde uitdagingen omgaan.

 

De workshop over werken met culturele competenties was een feest voor de deelnemers. Het panelgesprek met het ministerie van OCW, het LKCA en het FCP gaf stof tot verdere discussie. De sessie over het Cultureel Zelfportret van Kunstbalie maakte duidelijk hoe leerlingen op een kwalitatieve manier hun eigen culturele ontwikkeling zichtbaar kunnen maken.

Geslaagde slotconferentie CmK 2013-2016

Foto: Ben Nienhuis, i.o.v. Kunstbalie