Praktijkervaring met 21ste eeuwse vaardigheden

Cultuureducatie boven C-niveau biedt in het kader van De Cultuur Loper de basistraining 21ste Century Skills aan. Hoe werkt zo’n training in de praktijk? Femke Hemelaar, nu intermediair bij Centrum KCE in Goes, heeft 13 jaar gewerkt op OBS de Singel en met haar team de basisopleiding gevolgd. Deze school werkt deels vakoverstijgend aan leerarrangementen waarbij de vaardigheden van de 21ste eeuw een belangrijke rol spelen. Lees haar bevindingen om te kijken of de training ook iets voor jullie team kan zijn. 

 

Even voorstellen. Mijn naam is Femke Hemelaar en ik ben vanaf schooljaar 2016-2017 werkzaam bij Centrum KCE in Goes. Hiervoor heb ik 14 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 13 jaar op OBS de Singel. Op deze school werken we in de middagen vakoverstijgend, wat betekent dat er geen aparte methoden voor wereldoriëntatie en cultuureducatie worden gebruikt. Deze vakken komen aan bod in grote samenhangende opdrachten en projecten, ook wel leerarrangementen genoemd, waarbij de vaardigheden van de 21ste eeuw een belangrijke rol spelen. 

Natuurlijk is het ook op deze school een heel proces geweest om het traditionele onderwijs om te buigen naar onderwijs waarin vakoverstijgend gewerkt wordt. OBS De Singel heeft er voor gekozen om dit proces te ondersteunen door met heel het team de basisopleiding 21st century skills te volgen als onderdeel van het traject De Cultuur Loper.

In deze driedaagse opleiding maak je kennis met diverse definities en modellen rondom ‘21st century skills in het onderwijs’ en verwerf je inzicht in de ontwikkelingen in de huidige samenleving en de gevolgen daarvan voor het onderwijs op school. Kinderen in de 21ste eeuw leren anders en dat vraagt wat van de leerkracht!

Naast een stukje theorie, gaan we vooral heel praktisch aan de slag. In deze basisopleiding leer je leerarrangementen te ontwerpen waarin in hoge mate ruimte is voor het ontwikkelen van 21st century skills. De leerarrangementen kun je vervolgens meteen toepassen in je eigen groep. Juist deze praktische vertaalslag, maakt deze opleiding waardevol voor het onderwijs.

Zo zijn de kleutergroepen al na de eerste bijeenkomst aan de slag gegaan met het leerarrangement ‘de kaboutermuts’ waarbij de kinderen een slag gaan met het bouwen van een kabouterdorp. In groep 3 en 4 hebben de kinderen een eigen architectuurmuseum gemaakt, ze hebben huizen ontworpen, maquettes gebouwd, de tentoonstelling zelf ingericht en natuurlijk werden de ouders officieel uitgenodigd voor een museumbezoek. Groep 5 en 6 is aan de slag gegaan met het bouwen van een eigen pretpark. De attracties mochten met constructiemateriaal of kosteloos materiaal gemaakt worden. Maar het bouwen van je eigen attractie in Minecraft mocht natuurlijk ook. Daarnaast was er aandacht voor het ontwerpen van een logo en het uitwerken van een plattegrond. De kinderen van groep 7 en 8 hadden de opdracht gekregen om een reis uit te werken naar een ander continent, waarbij gekeken moest worden naar reistijd, vervoersmogelijkheden en kosten. Dit alles hebben ze aan elkaar gepresenteerd in een film, PowerPoint of toneelstukje.

Naast het ontwikkelen van leerarrangementen is er tijdens de cursus ook veel aandacht voor het inzetten van ICT. Zo maak je onder meer kennis met de virtual reality bril en bekijk de mogelijkheden van digitale muurkranten, prentenboeken, eenvoudige zoekmachines voor beginnende lezers, programma’s om muziek te componeren enzovoort.

Praktijkervaring met 21ste eeuwse vaardigheden