Directrice deelt haar ervaringen

Woensdag 21 september start de nieuwe Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken

 

De training helpt scholen hun ambitie met betrekking tot cultuureducatie vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Nicole Dieleman, directeur van de Frans Naereboutschool in Vlissingen volgde de cursus vorig jaar. "Ik zou iedere school aanraden om te zorgen voor een gecertificeerde intern cultuurcoördinator." 

 

Interview met Nicole Dieleman, directeur en icc’er van de Frans Naereboutschool in Vlissingen door Kunsteducatie Walcheren

 

“We bouwen nu de daken de muren maar er zitten nog geen daken op”

 

Jullie noemen in jullie schoolgids de Frans Naereboutschool een kunst- en cultuurschool. Wat is jullie visie op kunst- en cultuureducatie binnen de school?

Op de Frans Naereboutschool nemen kunst en cultuur een grote plaats in. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat ze leren te reflecteren, analyseren en debatteren. We willen alle mogelijkheden die kinderen hebben, benutten en uitbreiden. Dat geeft kinderen vertrouwen. Kunst- en cultuuronderwijs is hierin een belangrijk middel. Het boort andere manieren van kijken en leren aan die binnen de 21st century skills van belang zijn.

 

Hoe geven jullie uiting aan deze missie en visie?

Hierin zijn we best een tijd zoekende geweest. We hebben veel met elkaar gesproken over de missie en visie en hoe die vorm te geven.  Hoe deze inpasbaar te maken en vooral haalbaar. We zijn eerst aan de slag gegaan met het onderzoeken van mogelijkheden om zelf een doorgaande leerlijn met activiteiten  te ontwikkelen. Wegens een aantal redenen kwam dit niet van de grond. Daarom hebben we gekozen voor de aanschaf van het Kunstkabinet. Maar daarmee ben je er natuurlijk ook nog niet. Momenteel zijn we op ontdekkingstocht met elkaar om het Kunstkabinet te leren kennen.

 

Hoe geven jullie dan nu vorm aan het kunst- en cultuuronderwijs in relatie tot het Kunstkabinet?

Het Kunstkabinet dient als doorgaande leerlijn, is leidend en garandeert de ontwikkeling van de vermogens van kinderen in alle groepen. We willen dat de activiteiten die we extern inkopen zoals het cultuurmenu van Kunsteducatie Walcheren en activiteiten uit de culturele omgeving, een verbinding krijgen met de doorgaande leerlijn uit het kunstkabinet. Dus geen hapsnap maar zoeken naar verbinding met de omgeving en externe projecten/voorstellingen. Vanuit ons strategisch beleidsplan maken we een jaarplanning in tijd, geld en thema’s. Over vier jaar wil ik dat de contouren duidelijk zijn t.a.v. ons kunst- en cultuurbeleid. We bouwen nu de muurtjes maar er zitten nog geen daken op. We zijn op ontdekkingsreis.

 

Je hebt vorig jaar de training voor intern cultuur coördinator gevolgd. Wat is je ervaring?

Ik vond het een zeer inspirerende cursus met een inspirerende cursusleider. Je hebt tijdens zo’n cursus van 5 à 6 bijeenkomsten de rust en de ruimte om na denken over cultuureducatie. Na te denken over de vorm van je  kunst- en cultuurbeleidsplan. Ik zou elke school aanraden om te zorgen voor een gecertificeerde intern cultuurcoördinator. Vooral meerdere teamleden de training te laten volgen zodat je met elkaar kunt sparren en uitwisselen. 

Directrice deelt haar ervaringen