Kinderen van nu zijn de vormgevers van de toekomst

“Vroeger dachten we te weten hoe de toekomst eruit zou zien en richtten we daar ons onderwijs op in. Tegenwoordig realiseren we onszelf steeds meer dat we niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren.” Aan het woord is Pieter Mols die in Zeeland de Basistraining ICC Van Cultuur onderwijs maken verzorgt. 

 

 

Pieter Mols is eigenaar van ContraPunt, een cultureel constructiebureau. In Zeeland verzorgt hij de Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken en de daaropvolgende verdiepingsbijeenkomsten. Inmiddels hebben vier groepen deelnemers de training gevolgd. Hoe heeft hij de training ingericht en wat hebben de cursisten na afloop geleerd? 

 

Toekomstbestendig

“Ik ben begonnen als schoolmeester”, vertelt Pieter “en later ben ik directeur van een erfgoedmuseum geweest. Nu geef ik trainingen waarbij het voornamelijk gaat over de vraag: Hoe kan cultuur een rol spelen in ons onderwijsconcept?” Voor Pieter vraagt cultuuronderwijs vandaag de dag om een meer integrale benadering. “De insteek is steeds dat als je met kinderen werkt je jezelf de vraag stelt: wat hebben we nodig om het onderwijs toekomstbestendig te maken?”

 

“In de cursus bouw ik een omgeving”, legt Pieter uit. “Ik vertel deelnemers niet wat ze moeten doen maar daag ze uit om zelf na te denken over wat ze zouden kunnen doen. De uitgangspunten van de school zijn daarbij het vertrekpunt. Ik daag mensen uit zelf onderzoekjes te doen. Van kunstenaars kun je leren hoe je problemen oplost.”

                                                        

“Cultuureducatie is onderwijs. Ik zie kinderen van nu als vormgevers van de toekomst. Dat is altijd al zo geweest. Vroeger dachten we te weten hoe de toekomst eruit zou zien en richtten we daar ons onderwijs op in. Tegenwoordig realiseren we onszelf steeds meer dat we niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat betekent dat je wat moet veranderen in de manier waarop we de kinderen voorbereiden op de toekomst en de vaardigheden die daarbij horen.”

 

Inspiratie

Op de vraag welke inspiratiebronnen Pieter gebruikt bij het samenstellen van zijn cursusprogramma noemt hij gelijk tekendidacticus Toon Gerritse met zijn ‘Modellen van zien’. “Gerritse liet zien dat wij een alledaagse manier hebben om naar de wereld om ons heen te kijken. Kunstenaars houden daar andere modellen op na. Het is interessant om kinderen hiermee in aanraking te brengen want dit biedt perspectieven” legt Pieter uit. “Kunst en cultuur laten kinderen meerdere visies op de werkelijkheid zien.”

 

Brede blik

Pieter vertelt dat hij er vanuit gaat dat elk kind van nature creatief, innovatief en ondernemend is. De vraag aan een leerkracht is daarom hoe je die vaardigheden in stand kunt houden of zelfs versterken. En als je dat wilt versterken, hoe bouw je dat dan in het onderwijs in? “Cultuur is daarbij volgens mij een voor de hand liggende partner” stelt Pieter.

 

“Tijdens de basistraining en verdiepingsbijeenkomsten gaan we daarom in op vragen als: hoe kun je kinderen middels kunst en cultuur een brede blik op de wereld geven? Hoe geef je creativiteit een plek in het onderwijs? In wat voor wereld wil je leven? De wereld is niet maakbaar maar je speelt er wel een rol in en welke rol wil je er dan in spelen?”

 

Opbrengst

Een leerkracht die de Basistraining ICC volgt, leert onder woorden te brengen wat zijn of haar school wil bereiken met cultuureducatie. Na afloop heeft de school een visie geformuleerd die bij hen past en kunnen ze daardoor makkelijker keuzes maken. Pieter: “De uitdaging en vraag voor cultuuraanbieders is hoe zij met hun expertise in dienst kunnen staan van het onderwijs. Daarvoor organiseren we netwerkbijeenkomsten met deelnemers uit de hele provincie. Beide partijen zetten zich in om een gezamenlijk verhaal te creëren. Een verhaal waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat.”

 

De Basistraining ICC gaat najaar 2016 weer van start. Aanmelden kan tot 7 september via het inschrijfformulier. De training begint op 21 september

Ervaringen van deelnemers van de basistraining 'Van cultuur onderwijs maken'. 

Kinderen van nu zijn de vormgevers van de toekomst