Proeftuin voor leerlijn beeldend afgerond

De proeftuin beeldend die het afgelopen jaar op drie scholen in Walcheren draaide, is afgerond. Uit de evaluatie kan worden geconcludeerd dat leerkrachten behoefte hebben aan begeleiding, advisering en deskundigheidsbevordering.

 

Aan de proeftuin beeldend op Walcheren deden CBS De Kamperschouw uit Kamperland, De Magdalon uit Veere en de Frans Naereboutschool uit Vlissingen mee. Beeldende kunstenaars en docenten Bo de Jong en Ollo Feenstra gaven hier aan een aantal groepen lessen beeldende vorming bestaande uit kunstbeschouwing en praktische opdrachten.

 

Inmiddels is de proeftuin afgerond en geëvalueerd met de betrokken leerkrachten van de deelnemende scholen. De conclusies van de proeftuin bevestigen het beeld dat leerkrachten behoefte hebben aan begeleiding, advisering en deskundigheidsbevordering op het gebied van kunstbeschouwing en leerlingen onderzoekend laten leren door middel van beeldende vakken.

 

„Kunst opent je ogen en verrijkt je wereld. Kunst maakt onzichtbare dingen zichtbaar, verrast je door iets te tonen wat je daarvoor nog niet zag, waar je altijd overheen keek. Aan de hand van een kunstwerk kan een gesprek op gang worden gebracht over kern­elementen van het leven, waar je met woorden in eerste instantie niet bij kunt komen.”

-  Winnie Verbeek, docente beeldende vorming op de Driestar Hogeschool in Gouda

 

Na de zomervakantie gaan we concreet met de conclusies aan de slag. We starten met het schrijven van een praktische leerlijn kunstbeschouwing en praktische verwerkingslessen voor de leerkrachten. In samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum Amsterdam en het Zeeuws Museum beginnen we met deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Ook zoeken we samenwerking met CBK Zeeland voor het project Kunstuitleen Op School (KOS) en onderzoeken we hoe de KinderKunstWeek een rol kan spelen binnen de leerlijn beeldend.

 

Naar verwachting wordt de leerlijn eind 2016 opgeleverd en is vanaf dan voor alle scholen beschikbaar. 

Proeftuin voor leerlijn beeldend afgerond