Prestatiebox verhoogd

Het bedrag dat schoolbesturen jaarlijks ontvangen via de Prestatiebox Primair Onderwijs is verhoogd. Voor het schooljaar 2016-2017 ontvangen de scholen per leerling € 11,64 voor cultuureducatie (dit was € 11,50 in schooljaar 2015-2016).


Via de Prestatiebox Primair Onderwijs ontvangen scholen jaarlijks sinds 2012 een bedrag per leerling, waarvan een deel bestemd is voor cultuureducatie. In 2015 is de regeling vernieuwd en verlengd t/m 2020.
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit deze regeling besteden. Zij kunnen het geld voor cultuureducatie ook aan andere zaken besteden, maar scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper (CmK) dienen dit budget daadwerkelijk aan cultuureducatie te besteden. Schoolbesturen zijn verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.
 

Prestatiebox verhoogd