De Cultuur Loper is effectief

Vorig jaar is in Brabant onderzocht of er verschillen zijn tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. De resultaten onderschrijven het besluit van Cultuureducatie boven C-niveau om het Brabantse programma beschikbaar te maken voor scholen in Zeeland.


Uit de resultaten blijkt onder meer dat niet deelnemende scholen gemiddeld meer gericht zijn op algemene samenwerking met de culturele omgeving. Scholen die zijn gestart met De Cultuur Loper werken gemiddeld meer vanuit de eigen visie op en ambities voor cultuureducatie, van waaruit de samenwerking met de culturele omgeving gestalte moet krijgen. Bovendien zijn ze meer gericht op deskundigheidsbevordering en het structureel volgen van leerlingen. Dit zijn precies zaken waaraan binnen De Cultuur Loper veel aandacht wordt besteed.  In de brochure Cultuureducatie in Noord-Brabant zijn de belangrijkste bevindingen samengevat:

 

 

 

DCL-scholen aan het woord

KPC Groep heeft in 2015 ook gesprekken gevoerd met 4 voorloperscholen, waarvan 3 filmpjes en 4 gespreksverslagen zijn gemaakt. Ze vertellen het verhaal van een school die de stappen van De Cultuur Loper doorloopt. Uit de verhalen blijkt dat De Cultuur Loper geen keurslijf is, maar een programma waarbij de eigen visie en mogelijkheden van de school leidend zijn.

De Cultuur Loper is effectief