Visie op 21ste eeuwse vaardigheden

Juliette Walma van der Molen en Tim Post zijn vanuit de Universiteit Twente betrokken bij De Cultuur Loper. Lees over hun visie op de 21ste eeuwse vaardigheden. 


In oktober 2015 publiceerde Kunstbalie het magazine De Cultuur Loper. Voor Zeeland pikken we er een aantal interessante artikelen uit. Zoals de bijdragen van Juliette Walma van der Molen, ontwikkelingspsycholoog en hoogleraar aan de Universiteit Twente en Tim Post, onderwijspsycholoog en werkzaam bij de Universiteit Twente. Juliette en Tim zijn vanuit de universiteit betrokken bij De Cultuur Loper. Zij ontwikkelen een leerling-volgmethode waarmee de vorderingen van leerlingen op het gebied van cultuureducatie gevolgd kunnen worden. De relatie tussen cultuureducatie en talentontwikkeling staat daarin centraal. 


Naar het artikel:

Visie op 21ste eeuwse vaardigheden