Cultuuraanbieders evalueren CmK

Ook Zeeuwse cultuuraanbieders zijn uitgenodigd deel te nemen aan de evaluatie van de eerste vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

6 april -  Vandaag ontvingen ook cultuuraanbieders in Zeeland via ZB | Planbureau de uitnodiging om mee te doen aan een evaluatie van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland. Eind maart ontvingen alle Zeeuwse basisscholen een uitnodiging. ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voert de monitor uit in opdracht van de projectorganisatie Cultuureducatie boven C-niveau. Het doel van de evaluatie is het monitoren en zichtbaar maken van de resultaten en effecten van de Zeeuwse aanpak CmK in de afgelopen vier jaar. Tegelijkertijd is de evaluatie erop gericht verwachtingen en behoeften voor de komende vier jaren CmK in Zeeland op te halen. Wij hopen zoveel mogelijk reacties vanuit het onderwijs te ontvangen.

 

Eerder deze week ontvingen de gemeenten in Zeeland een uitnodiging om mee te doen aan de monitor.

Cultuuraanbieders evalueren CmK