"Cultuur net zo nodig als een fietspad" - in PZC

In de PZC van dinsdag 20 december stond een artikel over de aanvraag van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020. Ben de Reu, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, tekende hiervoor een convenant met minister van OCW Jet Bussemaker.  

 

De afgelopen jaren is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland uitgevoerd door de projectorganisatie Cultuureducatie boven C-niveau. Als de nieuwe subsidieaanvraag door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wordt gehonoreerd - dit is uiterlijk 1 februari 2017 bekend - dan start de nieuwe stichting Cultuurkwadraat met uitvoering van de regeling in Zeeland. Onderdelen zoals De Cultuur Loper, waar in Zeeland momenteel 19 scholen (en in Noord-Brabant 183 scholen) aan deelnemen, blijven op het programma staan. 

Projectplan C² Cultuureducatie met kwaliteit 2017 - 2020