ICC-cursus Zeeland

 

 Wil je nog beter toegerust zijn voor je werk als interne cultuurcoördinator? Volg dan de icc-cursus. De training is leerzaam en inspirerend voor zowel nieuwe als gecertificeerde cultuurcoördinatoren en groepsleerkrachten, omdat actuele ontwikkelingen in cultuureducatie de revue passeren.  

 

 

“De ICC-cursus Zeeland is een geweldig instrument om mensen structureel te laten nadenken over wat cultuur voor onderwijs kan betekenen." - Pieter Mols. Lees het interview met de trainer van de ICC-cursus Zeeland op de site van het LKCA.

 

Wil je nog beter toegerust zijn voor uw werk als interne cultuurcoördinator? Volg dan de ICC-cursus Zeeland. De cursus is onlangs vernieuwd en gecertificeerd in en geeft 50 registerpunten. De training is leerzaam en inspirerend voor zowel nieuwe als gecertificeerde icc’ers, omdat allerlei actuele ontwikkelingen in cultuureducatie de revue passeren. In de bijeenkomsten krijg je daarnaast ingrediënten aangereikt voor het schrijven of het actualiseren van een cultuurbeleidsplan.

 

Bijeenkomst 1. Visie op cultuureducatie

In deze bijeenkomst formuleren we een visie op cultuureducatie die past bij de context van de school waar de icc'ers werken. De bijeenkomst bestaat uit een aantal activiteiten waarin ingrediënten worden aangedragen om een visie te formuleren.

Op basis van de verzameling gegevens kan iedere icc'er een visie formuleren die past bij zijn/haar schoolconcept. De kern van de visie wordt gevormd door een antwoord op de vraag Wat kan cultuur bijdragen aan de manier waarop wij op onze school naar onderwijs kijken

Bijeenkomst 2.Stand van zaken

We verzamelen materiaal om in beeld te brengen wat de stand van zaken op dit moment is op de scholen waar de icc'ers werken. Welke rol speelt cultuur nu op de school? Aan bod komen onder meer De Cultuur Loper, culturele competenties, doorgaande leerlijnen, portfolio en scenario’s cultuureducatie.

Bijeenkomst 3. Samenwerken

In deze bijeenkomst wordt gewerkt aan het onderwerp samenwerken. Zowel interne samenwerking en draagvlak als samenwerking met externen komen aan de orde. Daarbij maken we een analyse van de huidige stand van zaken met betrekking tot het samenwerken. In het verlengde van de geformuleerde visie beschrijven we de gewenste manier van samenwerken. Om verschil tussen de actuele stand van zaken en de gewenste situatie te overbruggen, ontwikkelen we een stappenplan voor de komende jaren.

Bijeenkomst 4. Rol en taken van de icc'er

We zoomen in op de rol en taken van de icc'er. Welke rol speelt de icc'er op dit moment en wat zou een gewenste situatie zijn als we kijken naar de geformuleerde visie. Ook hier leidt een stappenplan tot beleid om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.

Bijeenkomst 5. Inzoomen op creativiteit

Tijdens deze bijeenkomst besteden we nadrukkelijk aandacht aan creativiteit en onderwijs. Wat bedoelen we als we de term ‘creativiteit’ hanteren? Wat zijn de kenmerken van een creatief proces en hoe kun je die kenmerken didactisch vertalen? Wat zijn de kenmerken van creatief gedrag? De bijeenkomst leidt tot een aantal concrete werkmodellen dat verwerkt kan worden in het beleidsplan.

Bijeenkomst 6. Cultuur en creativiteit verbinden met onderwijs

Elke school is anders. Creativiteit en cultuur krijgen daarom op elke school een andere toepassing/invulling. In deze bijeenkomt onderzoeken we vijf verschillende manieren om cultuur/creativiteit met je onderwijs te verbinden.

Bijeenkomst 7. Voorwaarden en restvragen

De laatste bijeenkomst wordt ingegaan op voorwaarden als financieren, ruimte en faciliteiten. Ook is er ruimte om restvragen van de deelnemers aan de orde te stellen.

 

Verdiepingsbijeenkomsten

Naast de zeven bijeenkomsten worden de deelnemers uitgenodigd voor de verdiepingsbijeenkomsten die Cultuurkwadraat regelmatig organiseert.

 

Aanmelden

Op de website van Cultuurkwadraat kan je je aanmelden voor de basistraining icc Zeeland. Klik hiervoor op de volgende link: 

Basistraining icc Zeeland

Contact en meer informatie via: info@cultuurkwadraat.nl.

Benieuwd naar reacties van anderen op de basistraining ICC?

Leerkrachten en cultuuraanbieders die de Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken hebben gevolgd delen hun ervaringen in dit filmpje. 

ICC-cursus Zeeland