Kijken naar kunst

Professionalisering in kunstbeschouwing voor leerkrachten primair onderwijs

 

Kijken naar kunst verrijkt. Maar hoe doe je dat in de klas? Alle ogen zijn dan wel gericht op hetzelfde, maar ieder kind ziet wat anders en geeft daar zijn eigen betekenis aan. Al die verschillende visies tezamen maken kunstbeschouwing in de klas een waardevolle ervaring. Tijdens de studiedag Kijken naar kunst krijgen de deelnemers een college van ervaren educatoren over de leereffecten van kunstbeschouwing. Na de verdieping wordt geoefend met verschillende kunstwerken in het Zeeuws Museum, onder begeleiding van speciaal opgeleide museumdocenten.

 

De studiedag wordt in het voorjaar 2018 georganiseerd in het kader van de Kinderkunstweek. De datum volgt spoedig. 

Kijken naar kunst