21th Century Skills

Inspirerende en interactieve workshop over de veranderende samenleving en benodigde vaardigheden.

 

De maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken. De workshop 21st Century Skills start met een inspirerende en interactieve presentatie waarin diverse aspecten van de kennissamenleving en 21st century skills worden besproken. Aansluitend gaan de deelnemers aan de slag met een aantal leerarrangementen uit de dagelijkse praktijk. In diverse werkvormen en interactiemomenten worden deze beoordeeld en besproken

 

In deze workshop maken deelnemers kennis met:

-          de ontwikkeling van de kennissamenleving;

-          21st century skills (definitie en modellen) en relevantie voor het onderwijs;

-          praktijkvoorbeelden van 21e-eeuwse leerarrangementen.

 

21st Century Skills wordt ook aangeboden als inspiratiesessie van ongeveer 1 uur en als basisopleiding, gevalideerd door het lerarenregister.

 

Aanmelden

Scholen melden zich aan via info@cultuurkwadraat.nl.

21th Century Skills