Grondstof

Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie.

 

Tijdens de meerdaagse cursus Grondstof gaan cultuuraanbieders samen leren met leerkrachten, waardoor een kwaliteitsslag in cultuuronderwijs volgens Cultuureducatie met Kwaliteit en De Cultuur Loper te maken is. Aanbieders worden met scholen gematcht, waarna zij met elkaar in de school, in de vorm van een stage, aan de slag gaan.

 

Grondstof richt zich op het spreken van een gezamenlijke taal voor onderwijs en aanbieders. De lessen bieden in inzicht in het werken met de culturele competenties. Deelnemers leren de vraag van de school te achterhalen en hier hun aanbod op aan te passen in plaats van de eigen producten te ‘slijten’ en krijgen zicht op de juiste ingangen bij het onderwijs. 

 

Ook de rol van de intermediairs komt aan bod in de cursus. Wat is hun rol en hoe kunnen zij vanuit deze rol nog meer de duurzame verbinding vormen tussen scholen en de aanbieders? Intermediairs kennen de aanbieders en weten wat zij in huis hebben. Zij denken mee over wat daadwerkelijk de vraag van de school is en hoe de aanbieder hier, bij voorkeur in langere samenwerkingstrajecten, hier nog beter op kan aansluiten.

 

De cursus bestaat uit drie scholingsbijeenkomsten voor de aanbieders en drie ervaringsbijeenkomsten voor aanbieders en onderwijs samen.

 

Aanmelden

Cultuuraanbieders melden zich aan via info@cultuurkwadraat.nl


Er is plek voor minimaal vijftien en maximaal dertig deelnemers. Omdat we ervoor willen zorgen dat iedereen een stageplek krijgt, is het aantal plekken voor aanbieders afhankelijk van het aantal scholen dat deel wil nemen aan Grondstof.

Grondstof