Voorbij de Kaders

Wat krijg je als je kunst verbindt met breinbewust leren en de onderwijspraktijk? 

 

Voorbij de Kaders is een inspirerende en vooral praktische training, waarin verbindingen worden gelegd tussen inzichten over leren vanuit wetenschap, onderwijs en kunst. Verbindingen tussen theorie en praktijk. De inhoud van de training is opgebouwd rondom onderwerpen uit het boek Voorbij de Kaders, bewondering voor onze leer~kracht en verwondering over onze leer~kracht:

-          het brein in actie, verschillen in leren;

-          verbinden van kunst met wereldoriëntatie, de zaakvakken en de kerndoelen;

-          muziek en beweging toepassen in rekenen en taal;

-          waarom creatief leren denken zo belangrijk is in deze tijd;

-          de relatie tot vaardigheden van de 21e eeuw?

 

Een overzicht wordt gegeven vanuit onderwijsinhoudelijke en didactische aspecten, zoals meervoudige intelligentie, brein vriendelijk en coöperatief leren, gekoppeld aan diverse kunstvormen.

 

Aanmelden

Scholen melden zich aan via info@cultuurkwadraat.nl.

Voorbij de Kaders