Hoe werkt De Cultuur Loper?

Scholen werken met De Cultuur Loper aan een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school. 


Zij doen dit aan de hand van een traject bestaande uit acht stappen. Dit traject wordt als een online instrument aangeboden. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door CmK-intermediairs. 

 

De intermediairs zijn werkzaam bij Centrum KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren. 

Aanmeldformulier De Cultuur Loper Zeeland