Wat is De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een programma bestaande uit coaching, scholing èn een online instrument waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.


De Cultuur Loper wordt aangeboden door Cultuurkwadraat, de organisatie die in Zeeland de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitvoert. Intermediairs van Centrum KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren coachen de deelnemende scholen en hun culturele partners.

 

Het programma gaat uit van de eigen visie van de school en stelt de leerling en zijn culturele ontwikkeling centraal. De school ontwikkelt met De Cultuur Loper een doorgaande lijn voor cultuuronderwijs met een gevarieerd en samenhangend cultuureducatie-programma, waarmee de leerlingen zich ontwikkelen als maker, deelnemer en publiek.

 

De Cultuur Loper is een initiatief van en wordt ontwikkeld door Kunstloc.