Stimuleringsbudget DCL

Cultuurkwadraat stelt voor scholen die meedoen met De Cultuur Loper gedurende het traject een budget van €3.000 per school beschikbaar. 
 
Een school die start met De Cultuur Loper krijgt eenmalig het Stimuleringsbudget DCL. Dit ter aanvulling op de uren die directie, icc’er en leerkrachten (buiten de reguliere lestijden) zelf investeren om het programma in het eerste jaar op de rails te zetten. De school bepaalt zelf met ondersteuning van de intmerdiair waar ze het geld aan besteden: zoals bijvoorbeeld een teamtraining of co-teaching.
 

Procedure

Een school meldt zich officieel aan als een De Cultuur Loper-school via het aanmeldformulier. Na ontvangst van de aanmelding registreert Cultuurkwadraat de school als deelnemer. De icc'er van de school ontvangt een bevestiging van de aanmelding en een wachtwoord om in te kunnen loggen op www.decultuurloperzeeland.nl.

 

De school doorloopt stappen 1 t/m 4 van het traject met begeleiding van de intermediair. Vervolgens maakt de school samen met de intermediair voor aanvang van stap 5 een plan voor de besteding van het budget van € 3.000 binnen de geformuleerde criteria.

De school stuurt het plan van aanpak dat bestaat uit een (meerjarige) visie op cultuureducatie, een activiteitenprogramma cultuureducatie en een begroting naar de intermediair. Dit plan onderbouwt de besteding van het Impulsbudget in uw school. 

De impulsbudget-commissie beoordeelt alle aanvragen aan de hand van de criteria van het impulsbudget.

 

Bij positieve beoordeling ontvangt de school een toekenningsbrief die voor akkoord ondertekend dient te worden en vervolgens kan er direct worden gestart.