Cultuurkwadraat

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2017-2020 wordt in de provincie Zeeland uitgevoerd Cultuurkwadraat. Het provinciaal kennisplatform voor cultuureducatie, gestart in 2017, neemt de uitvoering over van Cultuureducatie boven C-niveau die de regeling CmK van 2013 tot en met 2016 uitvoerde. 

 

Cultuurkwadraat is opgericht vanuit de wens van het primair onderwijs en is een gezamenlijk doel van de provincie, de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) en de drie regionale cultuurloketten. Vanaf vorig jaar zomer praatten de provincie, gemeenten en schoolbesturen over het organiseren van de Zeeuwse cultuureducatie en het besteden van het extra cultuurbudget vanuit de regeling CmK 2017-2020. 

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het projectplan voor opnieuw vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland goedgekeurd. Cultuurkwadraat voert het plan uit, in nauwe samenwerking met de cultuurloketten Centrum KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren.

 

Meer info over Cultuurkwadraat: www.cultuurkwadraat.nl

Projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
Cultuurkwadraat