coaching door muziekspecialist

De muziekspecialist geeft een muziekles, samen met de groepsleerkracht.
Binnen school hebben we een muziekspecialist, die jaarlijks de groepsleerkrachten - naar behoefte - coacht door samen een muziekles te geven. Daarnaast geven alle leerkrachten per maand twee lessen uit de muziekmethode, met gebruik van instrumenten. Bovendien doen we om de twee jaar een workshop door 'Zingkikker' Chris Winsemius.


Doelgroep
groep 1 t/m 8

Info / Contact
m.van elzelingen@onzewijs.nl
coaching door muziekspecialist