Museum in de school

Het Zeeuws Museum komt met een object in de school en later gaan de kinderen zelf op bezoek in het museum.
Ieder jaar geeft een museumdocent een gastles in de groep , waarbij een object uit het museum centraal staat. Het is een interactief gebeuren tussen kinderen, docent en object. De groepsleerkracht wordt hier actief bij betrokken. Kinderen leren vragen stellen over dat wat ze te zien krijgen.


Doelgroep
groep 3, 5 en 7

Info / Contact
i.sponselee@onzewijs.nl, m.geerse@onzewijs.nl, d.zelders@zeeuwsmuseum.nl
Museum in de school