Kijken naar kunst - beeldbeschouwen.

Kinderen kijken naar kunst, binnen en buiten de school en tijdens de Kinderkunstweek (digitale lessen beeldbeschouwen).
Ieder jaar doen we mee met de Kinderkunstweek (KKW), waarbinnen het beeldbeschouwen een essentieel onderdeel is. Ook is de Kunstuitleen op school (KOS) een begrip. Twee werken lenen we als school en deze werken wisselen we, passend bij het aan de orde zijnde thema. Kinderen wordt gestimuleerd ook zelf werk te lenen. Dat kan op school, wekelijks op woensdagmorgen.


Doelgroep
groep 1 t/m 8

Info / Contact
m.geerse@kinderkunstweek.nl
Kijken naar kunst - beeldbeschouwen.